Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Organizace festivalu

JAK SE K NÁM DOSTAT A KDE ZAPARKOVAT: orientační mapka

ORGANIZACE JARMARKU: Ing. Věra Dorušková, tel. 736 237 370, e-mail: doruskova@centrum.cz

VSTUPNÉ

Sobota - 150 Kč, snížené 50 Kč

Snížené vstupné = děti a studenti do 18 let, ZTP

Děti do 6 let zdarma.


ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 51. MFF Liptálské slavnosti 2020

Ředitelka festivalu:  Mgr. Andrea Čalová, tel. +420 605 866 620

Tajemník festivalu: Ing. Miroslava Jakubová, tel. +420 605 230 604, Jana Vráblíková, Ing.  Ladislav Michálek

Čestný ředitel:  IngMilan Daňa, starosta obce Liptál

Koordinátorka zahraničních souborů: Miroslava Jakubová, Jarmila Mrnuštíková

Autoři programů: Andrea Čalová, Pavla Kneblová, Miroslava Jakubová, Jarmila Hrádková, Pavlína Vráblíková

Moderátor: Pavlína Vráblíková, Andrea Čalová, Miroslava Jakubová

Ekonomické zabezpečení: Ing. Tereza Matošková

Organizační zabezpečení: Zdenka Melichaříková, Jarmila Hrádková, Jaroslava Mojžíšová, paní Bzonková

Občerstvení: Zdenka Melichaříková, Jiřina Urbanová, Eva Maliňáková a členové FS Lipta, kolektiv Školní jídelny při ZŠ Liptál

Technické zabezpečení:  Josef Valchář, Tomáš Mrlina, Miroslav Hrádek a členové FS Lipta

Pořádková služba: Petr Pekař, Tomáš Kráčala a další

Prezence a péče o soubory: Miroslava Jakubová, Jana Pařízková a členové FS Lipta

Péče o hosty: Ladislav Michálek, Milan Daňa, Vladislava Vaculíková, Jana Vaculíková, Veronika Michálková

Autoři výstavy: 

Květinová výzdoba: Jaroslav Kovařík

Zdravotní služba: Jarmila Hrádková

Fotodokumentace:  Josef Londa, Jana Vráblíková

Videodokumentace:  Liba Orságová

Grafický design: Radim Mojžíš

Jarmark, řezbářské a řemeslnické dny:  Ing. Věra Dorušková, Monika Gavendová

Doprovodný program: Miroslava Jakubová

Ozvučení: Petr Bazel - BSOUND

Ohňostroj“ Liptalské slunce“: