Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
44. Festival 2013

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 44. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2013 SE KONAL 21.-26.8.2013.

INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 44 LIPTALSKE SLAVNOSTI 2013 WAS HELD ON AUGUST 21 -26, 2013.


FESTIVAL PROGRAM IN ENGLISH

Plakát ke stažení/POSTER         LIPTAL_orientační mapka/ORIENTATION MAP   Organizační pokyny - stánkový prodej


VTUPNÉ: 80 Kč - základní, 40 Kč - snížené (děti a studenti do 18 let, členové FOS ČR),  děti do 6 let zdarma.

 

Zahraniční účinkující:

 • Ballet Folklorico Municipio de Querétaro – Santiago de Querétaro, Mexiko
 • Marmara Universitesi Halk Oyunlari Toplulugu – Turecko
 • KUD Rudar – Ugljevik, Bosna a Hercegovina
 • Klimovčanka  – Klimovsk (Moskevská oblast), Ruská federace
 • Tseruli – Gruzie
 • Rossebecker  – Rakousko
 • Slavica – Kurčatov (Kurská oblast), Ruská federace
 • Trombitáši Štefánikovci – Nimnica, Slovensko
 • Goralská muzika ZBUJE -  Ždiar, Slovensko
 • Ženská pěvecká skupina Tíšina – Těrchovská dolina, Slovensko

   

         

 

Domácí soubory a sólisté:

 • Felix Slováček
 • akordeonistka Eliška Hasalíková a zpěvačka Marta Santovjáková Gerlíková - Valašské Meziříčí
 • Bajdyš – Třebíč
 • Bajdyšek – Třebíč
 • Sedmikvítek -  Frenštát pod Radhoštěm
 • Beskyd  - Zubří
 • Mužský pěvecký sbor Bratříčci z moravského Slovácka
 • Cimbálová muzika Kotula - Nový Hrozenkov
 • Cimbálová muzika Jadernica - Valašské Meziříčí
 • Dechová hudba LIPTALANKA – Liptál
 • Mažoretková skupina SDOM – Zlín
 • FoS Lipta -  Malůšata – Liptál
 • FoS Lipta - MAlá Lipta – Liptál
 • FoS Lipta - základ  – Liptál
 • FoS Lipta -  senioři – Liptál
 • FoS Lipta -  ROKYTENKA – Liptál

 

 

 

 

PROGRAM 

Čtvrtek  22. 8. 2013

1900   Všemina - Folklorní večer se souborem z Mexika v Activitypark Hotelu Všemina

 

Pátek  23. 8. 2013

1600   Vsetín, Panská zahrada – Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Gruzie, Mexika, Bosny a Hercegoviny

1700   Seninka - Folklorní odpoledne se souborem z Ruské federace

1900   Všemina - Folklorní večer se souborem z Turecka v Activitypark Hotelu Všemina

1900   Přírodní kulturní areál Liptál – Družební večer pro všechny příznivce folkloru

 

Sobota  24.8.2013– Liptálský zámek a zámecký park

1000   Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)

          Organizace: Věra Jašková – Liptál a Jana Dočkalová – Kobzáňová -  Karolinka

 

1030   Vernisáž výstavy fotografií z Liptálu a okolí spojená s výstavou květin

Autor výstavy fotografií: Josef Londa – Liptál

Aranžování květin: Jaroslav Kovařík – Jasenná

Organizace: Ladislav Michálek – Liptál

 

Sobota  24.8.2013 - Kulturní zařízení OÚ Liptál

1130   Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostkou obce Liptál

          Organizace: Věra Dostálová, Ladislav Michálek

 

Sobota  24.8.2013 – Přírodní kulturní areál Liptál

1400   Slavica – profilový program kozáckého souboru z Ruské federace

1430   „Děti zpívají a tančí pro nás“ – dětské soubory předvedou svůj dětský svět říkadel, písní a tanečků.

Účinkují soubory Klimovčanka  – Ruská federace,  Tseruli – Gruzie,  Bajdyšek – Třebíč, Malá Lipta a Malůšata – Liptál.

Autoři programu: Zuzana Řehánková a Jarmila Hrádková

Konference: Pavlína Vráblíková

 

 1600   „Přišli hosté z daleka„ – účinkují soubory  Ballet Folklorico Municipio de Querétaro – Mexiko, Marmara

Universitesi Halk Oyunlari Toplulugu – Turecko, KUD Rudar – Bosna a Hercegovina, Rossebecker  – Rakousko.

Konference:  Iva Piskalová

Organizace: Andrea Čalová, Mirka Jakubová

 

1800   „Poďme tam, kde hrajů a zpívajů trombitáši“ – trombity a fujary představí bratři Śtefánikovci z Nimnice

a rozverné písničky s nimi zazpívají mužský pěvecký sbor Bratříčci ze Slovácka, ženský sbor Rokytenka z Liptálu, Goralská muzika ZBUJE ze Ždiaru a ženská pěvecká skupina Tíšina z Těrchovské doliny.

Konference:  Iva Piskalová, Pavol Štefánik

Autoři programu: Mirka Jakubová, Pavol Štefánk, Hanka Vaculíková

 

1900   „A včil pěkně po našem!“ – tančí a zpívají tuzemské soubory Bajdyš  - Třebíč, Sedmikvítek - Frenštát p. R.

 a  domácí soubor Lipta s Cimbálovou muzikou Jadernica - Valašského Meziříčí.

 Konference: Iva Piskalová

Autor programu: Andrea Čalová 

 

2030   Felix Slováček – vynikající klarinetista a saxofonista, rodák ze Zlína, slaví letos kulaté jubileum.

Přejeme všechno nejlepší!

Organizace: Ladislav Michálek

 

2100   „Ze všech světových stran do Liptála“ – večerní galaprogram se soubory Ballet Folklorico Municipio de

Querétaro - Mexiko, KUD Rudar - Bosna a Hercegovina, Slavica – kozácký soubor z Ruská federace, Tseruli - Gruzie, Rossebecker - Rakouska, Marmara Universitesi Halk Oyunlari Toplulugu - Turecko a ze Slovenska.

Konference:  Iva Piskalová

Organizace: Andrea Čalová, Mirka Jakubová

2300   OHŇOSTROJ

2315   Zpíváme a tančíme s cimbálovou muzikou Jadernica z Valašského Meziříčí

 

Neděle  25.8.2012  - Přírodní kulturní areál Liptál a celá obec

850      Bohoslužby v Římsko-katolickém kostele v Liptále

Organizace: Ota Štajner

930      Zkoušky souborů na odpolední galaprogram

Organizace: Andrea Čalová, Mirka Jakubová

1000   Bohoslužby v Českobratrském kostele evangelickém v Liptále

Organizace: Ladislav Michálek

1300   Koncert hudeb z místního rozhlasu

 

1330   Slavnostní defilé krojovaných – průvod všech účastníků MFF Liptálské slavnosti  2013 z horní části obce – Špica

do Kulturního areálu, který tradičně a nezapomenutelně dotváří slavnostní atmosféru celého festivalu.

Organizace: Miroslav Hrádek

1415   Koncert dechové hudby Liptalanka a vystoupení Mažoretkové skupiny SDOM Zlín v kulturním areálu

 

1500   „Roztančené podium“ – závěrečný Galaprogram 44. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2013, ve kterém se

představí všechny zúčastněné soubory: Slavica a Klimovčanka – Ruská federace, Tseruli – Gruzie, Ballet Folklorico Municipio de Querétaro – Mexiko, Marmara Universitesi Halk Oyunlari Toplulugu – Turecko, KUD Rudar – Bosna a Hercegovina, Rossebecker – Rakousko, Goralská muzika ZBUJE ze Ždiaru – Slovensko, Trombitáši Štefánikovci a práskači bičem – Slovensko, Beskyd - Zubří, akordeonistka Eliška Hasalíková a zpěvačka Marta Santovjáková Gerlíková - Valašské Meziříčí, Cimbálová muzika Jadernica – Valašské Meziříčí a domácí soubor Lipta – základ, senioři a ženský sbor Rokytenka.

Konference: Iva Piskalová

Autoři programu: Mirka Jakubová, Andrea Čalová

 

Pondělí  26.8.2013

Odjezdy zahraničních souborů        

___________________________________________________________________________
 Záštitu nad festivalem převzali:
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková,
 hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
a český klarinetista a saxofonista Felix Slováček.
___________________________________________________________________ 

 Datum zveřejnění: 7.8.2013 / Změna programu vyhrazena

 

*****************************************************************************************************************

English version:

PROGRAM of International Folklore Festival 44 Liptálské Slavnosti 2013 (22.–26.8.2013)

 

Thursday - 22. 8. 2013

1900   Všemina - Folklore Evening in Activitypark Hotel Všemina with ensemble from Mexico

 

Friday - 23. 8. 2013

1600   Vsetín, Panská zahrada – Folklore afternoon with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Georgia,

Mexico, Bosnia-Herzegovina

1700   Seninka - Folklore afternoon with ensemble from the Russian Federation

1900   Všemina - Folklore Evening in Activitypark Hotel Všemina with ensemble from Turkey 

1900   Liptál - Opening social event for participating ensembles and all folklore lovers in Liptál Outdoor Cultural Arena

 

Saturday 24.8.2013 – Liptál castle and park in front of the castle

1000   Opening of Craft and Woodcarving Days with the fair (woodcarvers, smiths and other traditional handicrafts)

          Organization: Věra Jašková – Liptál and Jana Dočkalová – Kobzáňová -  Karolinka

 

1030   Opening of exhibition of photos from Liptál surroundings, and flowers

Author of photos: Josef Londa – Liptál

Flowers arranging: Jaroslav Kovařík – Jasenná

Organization: Ladislav Michálek

 

Saturday 24.8.2013 - Liptál Culture Centre

1130   Ensemble leaders, guests and sponsors meet the Liptál mayor

          Organization: Věra Dostálová, Ladislav Michálek

 

Saturday 24.8.2013 – Liptál Outdoor Cultural Arena

1400   Slavica – profile performance of Cossack ensemble from the Russian Federation  

1500   „Children Sing and Dance for us” – children ensembles present their rhymes , songs and dances: Klimovchanka

– Russian Federation,  Tseruli – Georgia,  Bajdyšek – Třebíč (CZ),  and local groups Malá Lipta and Malůšata – Liptál (CZ)

Program authors: Zuzana Řehánková a Jarmila Hrádková

Speaking: Pavlína Vráblíková

 

1600   „Guest Came From Afar„ – účinkují soubory  Ballet Folklorico Municipio de Querétaro – Mexico, Marmara

Universitesi Halk Oyunlari Toplulugu – Turkey, KUD Rudar – Bosnia-Herzegovina, Rossebecker  – Austria

Speaking:  Iva Piskalová

Organizers: Andrea Čalová, Mirka Jakubová

 

1800   „Let´s Come Down Where They Sing and Play“ – signal whistles, whistles and catcalls will be presented by

Stefanik’s brothers from Nimnica (SK) and buffoonery and laughing songs will sing with them the men choir Bratříčci - Slovácko, women choirs Rokytenka – Liptál and Tíšina -Těrchová (SK),  and band Goralská muzika ZBUJE -  Ždiar (SK)

Speaking: Iva Piskalová, Pavel Štefánik

Program authors: Mirka Jakubová, Pavel Štefánk, Hanka Vaculíková

 

 1900   „And Now We Dance How We Know To Do So! “ – Ensembles from the Czech Republic are dancing

 and singing: Bajdyš - Třebíč, Sedmikvítek - Frenštát p. R. and local group Lipta with Cimbalom band Jadernica - Valašské Meziříčí

Speaking: Iva Piskalová

Program author: Andrea Čalová

 

2030   Felix Slováček – the excellent clarinetist and saxophonist, native of Zlín, celebrates this year his jubilee.

Congratulations!

Organization: Ladislav Michálek

 

2100   „From All Parts of the World to Liptal“– evening gala program with ensembles from Mexico, 

Bosnia-Herzegovina, Russian Federation, Georgia, Austria, Turkey and Slovakia

Speaking:  Iva Piskalová

Organization: Andrea Čalová, Mirka Jakubová

 

2300   FIREWORKS

2315   Dancing party with Cimbalom band Jadernica  - Valašské Meziříčí

 

Sunday 25.8.2012  - Liptál Outdoor Cultural Arena and the village

850      Roman-Catholic Church service in Liptál

Organization: Ota Štajner

930      Rehearsal for Sunday Gala Concert

Organization: Mirka Jakubová, Andrea Čalová

1000   Evangelic Church service in Liptále

Organization: Ladislav Michálek

1300   Brass Band Concert (local radio broadcasting)

1330   Parade of all festival participants – all groups will march to the Liptal Outdoor Cultural Arena from “Špica”

point.

Organization: Miroslav Hrádek

1415   Liptalanka Brass Band Concert and Majorette group SDOM Zlín (CZ)

 

1500   „Dancing Stage“ – Closing gala concert of the 44 Liptál Folklore Festival. All participating ensembles and soloists

 will present there: Slavica – Russian Federation, Klimovchanka – Russian Federation, Tseruli – Georgia, Ballet Folklorico Municipio de Querétaro – Mexico, Marmara Universitesi Halk Oyunlari Toplulugu – Turkey, KUD Rudar – Bosnia-Herzegovina, Rossebecker – Austriao, Goralská muzika ZBUJE, Ždiar – Slovakia, Trombitáši Štefánikovci – Slovakia, Beskyd - Zubří, accordionist Eliška Hasalíková and singer Marta Santovjáková Gerlíková - Valašské Meziříčí, Cimbalom band Jadernica – Valašské Meziříčí and local ensemble Lipta – basic, seniors and women quire Rokytenka.

Speaking: Iva Piskalová

Program Authors: Andrea Čalová, Mirka Jakubová

 

Monday  26.8.2013

Departure of foreign ensemblles

****************************************************************************************************************************

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. TISKOVÁ ZPRÁVA (zveřejnění 4.7.2013)

Srdečně Vás zveme jménem pořadatelů  do „srdce Valašska“ na 44. Mezinárodní folklorní festival „Liptálské slavnosti“, který se koná ve dnech 21. 8. – 26. 8. 2013 v Kulturním areálu obce Liptál. Tento festival si získal prestiž nejen pro krásu valašského folkloru, ale i účastí mnoha zahraničních souborů.  Letos svou účast přislíbily soubory z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Lotyšska, Mexika, Rakouska, Ruské federace, Slovenska, Turecka a z České republiky.

Hlavní pořady festivalu se odehrají v sobotu a neděli v liptálském přírodně kulturním areálu. Ve středu, čtvrtek a pátek budou soubory účinkovat také ve Všemině a ve Vsetíně. K tradicím festivalu patří i víkendové řezbářské, kovářské a řemeslnické dny, sobotní večerní ohňostroj, taneční zábava při cimbálové muzice, nedělní bohoslužby, a také slavnostní průvod obcí Liptál.

Součástí festivalu je letos  i výstava fotografií z Liptálu a okolí autora Josefa Londy spojená s výstavou květin.

Organizátoři přejí všem návštěvníkům Liptálských slavností příjemnou pohodu a hluboký kulturní zážitek. Za svoji úroveň a za přispění k rozvoji kulturní spolupráce mezi národy získal MFF Liptálské slavnosti mezinárodní uznání přijetím za člena Mezinárodní organizace pro lidové umění IOV.

Záštitu nad festivalem převzali 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a český klarinetista a saxofonista Felix Slováček.

Slavnosti pořádají Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál a Folklorní sdružení Lipta Liptál. Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Rádio Proglas, Mediatel, TV NOE, Dětská tisková agentura, www.borovice.cz, Literární noviny, časopis FOLKLOR, TV BESKYD a týdeník JALOVEC.

__________________________________________________________________________________________________