Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Historie souboru

Dějiny udržování a obnovování zvyků a obyčejů, ztvárněných minulými generacemi v písních, tancích a hrách, se datují v Liptále rokem 1930. Tehdy se ve Vsetíně konaly "Národopisné slavnosti moravskoslezské" a na nich vystoupila krojovaná skupina z Liptálu se dvěma pásmy se zbojnickou tématikou.

Organizace činnosti valašského kroužku se ujal liptálský učitel František Váňa s manželkou Emílií. Vystoupení a nácviky se konaly nárazově při různých příležitostech: dožínky, kácení máje, tradiční valašské bály.

Tuto národopisnou činnost přerušila druhá světová válka. Brzy po osvobození Československa se činnost národopisné skupiny v Liptále obnovila a již roku 1946 její členové vystoupili na 1. mírových dožínkách ve Vsetíně. Podnětem založení valašského krůžku jako samostatného spolku byla roku 1947 velmi inspirující národopisná přednáška akademického malíře Jana Kobzáně.

Nastalo systematické nacvičování a rozšiřování repertoáru. Soubor byl roku 1951 začleněn do Závodního klubu výrobního družstva Lipta, získal pro svou činnost finanční prostředky, nové kroje pro 12 párů i hudební nástroje pro vlastní cimbálovou muziku. Jejím prvním primášem byl Karel Mrlina.

Během své historie absolvovali členové Valašského souboru písní a tanců LIPTA velké množství vystoupení v obci, blízkém i vzdálenějším okolí, na folklorních festivalech doma i v zahraničí, při mnoha zahraničních zájezdech.

Ve vedení souboru a nácviků se postupně vystřídali Karel Mrlina, manželé Váňovi, Karel Pecha, Josef Londa s manželkou Věrou, manželé Sousedíkovi, Zdeněk Platzer, Miroslav Ekart. Od roku 1986 je vedoucím souboru Ing. Ladislav |Michálek.

V roce 1970 byl v zámeckém parku odhalen pomník akademickému malíři Janu Kobzáňovi, jednomu ze zakladatelů souboru. Při této příležitosti se představil liptálským občanům soubor  LIPTA novým programem a tím byla založena tradice každoročních Liptálských slavností, které se od roku 1978 konají s mezinárodní účastí.

Více se o historii souboru dozvíte v knihách, které vydala obec Liptál:

1. L. Baletka a kolektiv: Liptál, Kapitoly z historie obce na Valašsku, OÚ Liptál, 1994 (kapitola V.) 

2. Liptál včera a dnes – z domácího fotoalba, OÚ Liptál, 2002 (kapitola V. a IX.)