Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
41. Festival 2010

Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti byl uspořádán tradičně poslední srpnový víkend v malebné valašské obci Liptál. Pořadateli tohoto festivalu byli Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál a zejména místní Folklorní sdružení Lipta Liptál. Záštitu nad festivalem převzali pan Petr Nečas, předseda vlády ČR, paní Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, pan  Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR a pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.       

Zahraniční soubory, které se začaly sjíždět do Liptálu již v úterý 24.8. měly připravený vyčerpávající program, skládající se jak, z vlastních  folklorních vystoupeních, tak i z návštěv okolních měst, spojených s prohlídkou muzeí čí skanzenu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. Letošní Liptálské slavnosti se nesly ve znamení 80.ti let trvání FoS Lipta Liptál. Soubor připravil na sobotní večer pod vedením Pavly Kneblové dvouhodinovou přehlídku historických i současných pásem s názvem „Liptál  městečko“.  Více než 80 členů tak předvedlo divákům již zdánlivě zapomenutá taneční čísla vztahující se k různým časovým obdobím Lipty. Diváky byl galakoncert přijat s nadšením, neboť mnozí si zavzpomínali na své působení v Liptě. Celý program byl podtržen účastí hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a 1. místopředsedkyně Parlamentu ČR paní Aleny Gajdůškové. Hejtman v programu „Folklorní sdružení Lipta slaví – vzpomínky na 80 let folkloru v Liptále“ ocenil 13 osobností medailí a pamětním listem a 8 liptálským spolkům předal pamětní list. 

Letošní festival navštívilo celkem 5 zahraničních souborů Lylyng Soyum - Chanty-Mansijsk -  Ruská federace, Tim Kesenian Jawa Barat – Jáva -  Indonésie, WHAKAARI  - Rotorua – Nový Zéland, Goral – Suchá Hora – Slovensko, LIOARA – Oreada –Rumunsko a 15 domácích skupin - JAVOŘINA – Rožnov pod Radhoštěm, POMNĚNKA – Tvrdonice, VALAŠSKÝ VOJVODA – Kozlovice, RABUSSA – Přerov, CIMBÁLOVÁ MUZIKA Jiřího Nechanického – Vsetín, Dechová hudba LIPTALANKA – Liptál, Salvation – Vsetín, Comback – Liptál, Zpěváčci roku 2010 – JAN KOČÁR – Valtice,  Lenka Mrlinová – Liptál  a 5 složek domácího folklorního souboru Lipta (Malůšata, Malá Lipta,  Lipta - základ s senioři, sbor Rokytenka).

 

Soušástí  slavností byly i doprovodné programy a to tradiční řezbářské dny, výstava klasického i moderního košíkářství. Příjemným překvapením pro mnohé byla výstava ze života 80 let folkloru v Liptále a to zejména z počátku předválečného období. Počasí festivalu příliš nepřálo, neboť sobotní programy byly doprovázený  dešťovými přeháňkami, ale časový slet připraveného programu voda z mraků nenarušila. Po 23°° hod. osvětlil areál mohutný ohňostroj, po kterém byli diváci pozváni k taneční zábavě končící až za svítání. Nedělní program probíhal v poklidu, i když na pár minut byl areál pokryt ledovou tříští. Přesto finální Galaprogram 41. ročníku MFF Liptálské slavnosti proběhl s účastí všech zahraničních a domácích  souborů pod slunečními paprsky.

Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto festivalu podílí v čele s panem Ladislavem Michálkem.

 
Andrea Čalová


PROGRAM 41. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 
Liptálské slavnosti 2010


Pozvané zahraniční a domací soubory:

Indonésie, Nový Zéland, Venezuela, Rusko, Kapverdy, Slovensko, Černá hora, Javořina – Rožnov p. Radhoštěm, Pomněnka – Tvrdonice, Kyjovánek – Kyjov,

 

 

STŘEDA                      25.8.2010                

                  Příjezd prvních zahraničních souborů

 

ČTVRTEK                    26.8.2010    

         1000           Návštěva Valašského muzea v přírodě – Rožnov p. Radhoštěm (dále jen VMP)  

         1700         Kulturní odpoledne v Panské zahradě Vsetín

         2000         Folklorní večer v Parkhotelu Všemina

 

PÁTEK             27.8.2010    

         1000                Návštěva VMP

         1500         Dostaveníčko před radnicí – Vsetín

         1800          Kulturní program v obci Hovězí

         1900         Družební večer Kulturní areál Liptál (dále jen KA)

         2000         Folklorní večer v Parkhotelu Všemina

 

SOBOTA                            28.8.2010                                    

         0900         KA – zkoušky nástupů o odchodů hlavních pořadů

         1000         KA – zahájení řezbářských dnů

                        - výstava ručních prací – košíčky pí. Dana Kuchařová, zámek

         1030         Folklor v Liptále  ve fotografiích a písemnostech -  OÚ Liptál

         1100         Přijetí u pana starosty obce Liptál

 

         1400         Hlavní dětský program

         1530               Letem světem I. - první blok zahraničních souborů

         1630         Letem světem věkem – seniorský program

         1730         Letem světem II. - druhý blok zahraničních souborů

 

         1900         FoS Lipta slaví - Vzpomínky na 80.let folkloru v Liptále

   1930  Liptál, městečko - galaprogram souboru Lipta k 80. výročí založení

 

         2130         Letem světem III. – třetí blok zahraničních souborů

         2300         OHŇOSTROJ

         2315         Taneční zábava

 

NEDĚLE                             29.8.2010

               0830               Bohoslužby v Římskokatolickém kostele

               0900               Zkoušky nástupů a odchodů

               1000               Bohoslužby v Českobratrsko evangelickém kostele

               1330               Slavnostní defilé obcí

               1430                Koncert dechové hudby v KA

               1500               GALAPROGRAM 41. ročník MFF LS 2010

               1730             Večerní zábava

 

 

PONDĚLÍ                           30.8.2010

                                     Odjezd zahraničních souborů