Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
47. Festival 2016

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 47. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2016 SE KONÁ 24.-29.8.2016.

INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "47 LIPTALSKE SLAVNOSTI 2016" WILL BE HELD ON AUGUST 24 -29, 2016.

 


 

Pozvané soubory ze zahraničí:

Tchaj-wan - Taiwan Aboriginal Dancers Culture & Arts Group, Taichung City

Srbsko - KUD “MILAN MILICEVIC”, Ripanu - Belgrade

Itálie -  "A SPIGA ROSSA„ Petina, Calabria

Rakousko - "ROSSECKER", Bruck an der Mur

Gruzie - soubor bohužel svoji účast 15.8.2016 zrušil

Panama - Agrupación Panama Folklore

Indie - The Kalbeliya Dance Group Shri Talab Khan

Slovensko - FS Poleno, Bratislava

Pozvané soubory z ČR: Písečan - Písek, Slovácký soubor Kyjov, Javořina - Rožnov p/R, Vizovjánek - Vizovice, Krušpánek  - Velká Bystřice, Ovečky - Valašské Meziříčí, Lipta Liptál - Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka, CM ZUŠ Morava - Liptál, CM M. Černotové, DH Liptalanka


PROGRAM FESTIVALU

 Středa 24.8.2016

17.00  Hvozdná - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Tchaj-wanu

19.00  Všemina, Activitypark Hotel - Folklorní večer se souborem z Rakouska

 Čtvrtek 25.8.2016

16.00  Vsetín, Panská zahrada - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Tchaj-wanu, Panamy, Indie, Rakouska

17.00   Karolinka - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností ze Srbska

19.00  Všemina, Activitypark Hotel - Folklorní večer se souborem z Itálie

Pátek 26.8.2016

15.00  Vizovice, Sanatorium Topas – Benefiční koncert s hosty Liptálských slavností z Tchaj-wanu a Rakouska

16.00  Kašava - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Panamy a Indie

17.00   Seninka - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Itálie

19.00  Všemina, Activitypark Hotel - Folklorní večer se souborem ze Srbska

19.00   Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností v Kulturním areálu v Liptále

Sobota 27.8.2016

10.00    Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)

10.15    Výstava - vernisáž

                        - Jubileum Jany Dočkalové - Kobzáňové (*1946)

                        - 115. výročí narození Jana Kobzáně (1901-1959)

                        - 30 let od prvního vystoupení v Kulturním areálu v Liptále 

                        - 10 let od vyhlášení obce Liptál Vesnicí roku 2006

             Součástí vernisáže bude křest nové knihy Miroslava Vaculíka "Dvacet let starostou".

11.00    Slavnostní otevření klubovny Folklorního spolku Lipta Liptál v 1. patře Kulturního zařízení obce Liptál

11.30    Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce Liptál v Kulturním zařízení

14.00    „Na tom našem dvoře“ pořad dětských souborů

            Krušpánek  - Velká Bystřice, Ovečky - Valašské Meziříčí, Lipta Liptál - Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, CM ZUŠ Morava - Liptál

15.00    „Do Liptála cesta daleká“ - blok zahraničních souborů

             Rakousko, Itálie, Tchaj-wan, Srbsko,  Slovensko

17.00    Hrají a tančí soubory z Čech a Moravy

            Slovácký soubor Kyjov, Písečan - Písek, Javořina – Rožnov p/R,  Vizovjánek - Vizovice, Ženský sbor Rokytenka

18.30      Folková kapela NOCA - seskupení valašských hudebníků kolem Marie Davidové

19.30      Zbojnický večer nevážně vážně

             FS Poleno – Bratislava, Vizovjánek – Vizovice, Lipta Liptál, Javořina – Rožnov p/R, Ženský sbor Rokytenka, CM Magdy Černotové

21.30    Večerní galakoncert zahraničních souborů

             Panama, Indie, Itálie, Tchaj-wan, Srbsko, Slovensko

23.00    OHŇOSTROJ

23.15    Taneční zábava při cimbálové muzice

 

Neděle 28.8.2016

08.30    Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů

10.00    Bohoslužby v Českobratrském evangelickém kostele s účastí zahraničních souborů

13.30    Slavnostní průvod obcí

14.15    Koncert dechové hudby Liptalanka

15.00    „A dyž příde neděla“ - galaprogram 47. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2016

             Slovácký soubor Kyjov, Tchaj-wan, Srbsko, Itálie, Rakousko, Slovensko, Panama, Indie, Ženský sbor Rokytenka, Lipta Liptál

 

Pondělí 29.8.2016

Odjezdy zahraničních účastníků.

Program z 15.8.2016 / Změna programu vyhrazena!

_______________________________________________________________________________________________

 FESTIVAL PROGRAM - ENGLISH VERSION

Invited foreign ensembles:

Taiwan - Aboriginal Dancers Culture & Arts Group, Taichung City

Serbia - KUD “MILAN MILICEVIC”, Ripanu - Belgrade

Italy - "A SPIGA ROSSA„ Petina, Calabria

Austria - "ROSSECKER", Bruck an der Mur

Georgia -  group cancelled its particiaption in festival on 15.8.2016

Panama - Agrupación Panama Folklore

India - The Kalbeliya Dance Group Shri Talab Khan

Slovakia - FS Poleno, Bratislava

Invited ensembles from the Czech Republic: Písečan - Písek, Javořina – Rožnov p/R,  Vizovjánek - Vizovice, Slovácký soubor Kyjov, Krušpánek – Velká Bystřice, Ovečky – Valašské Meziříčí, Lipta Liptál, CM ZUŠ Morava - Liptál, CM Magdy Černotové, DH Liptalanka


Wednesday 24.8.2016

17.00  Hvozdná - Folklore afternoon with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Taiwan

19.00  Všemina - Folklore Evening in Activitypark Hotel Všemina with ensemble from Austria

Thursday 25.8.2016

16.00  Vsetín, Panská zahrada - Folklore afternoon with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Taiwan, Panama, India, and Austria

17.00  Karolinka - Folklore afternoon with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Serbia

19.00  Všemina - Folklore Evening in Activitypark Hotel Všemina with ensemble from Italy

Friday 26.8.2016

15.00  Vizovice, Sanatorium Topas – Charity concert with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Taiwan and Austria

16.00  Kašava - Folklore afternoon with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Panama and India

17.00   Seninka - Folklore afternoon with guests of the festival “Liptálské slavnosti” from Italy

19.00  Všemina - Folklore Evening in Activitypark Hotel Všemina with ensemble from Serbia

19.00  Welcoming party for participating ensembles and all folklore lovers in Liptál Outdoor Cultural Arena 

Saturday 27.8.2016

10.00   Opening of Crafts and Woodcarving Days with the Fair (woodcarvers, smiths and other traditional handicrafts)

10.15   Exhibition Opening

           - Jubilee of a regional painter Jana Dočkalova – Kobzáňová (*1946)

           - 115th birth anniversary of the local painter Jan Kobzáň (1901-1959)

           - 30th anniversary of the first event held in the Liptal Outdoor Cultural Arena

           - 10 years since the publication of the municipality Liptál “Village of the Year 2016”

         Part of the opening will be a launch of book written by Miroslav Vaculik "Twenty years of mayor”.

11.00   The grand opening of the new club-room of Folklore Association Lipta in Liptal Cultural Centre

11.30   Ensemble leaders, guests and sponsors meet the Liptal mayor

14.00  „On Our Backyardperformances of children's dance groups

           Krušpánek - Velká Bystřice, Ovečky – Valašské Meziříčí, Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, CM ZUŠ Morava – Liptál

15.00   A Long Way to Liptal“- performances of foreign groups

             Austria, Italy, Taiwan, Serbia, Slovakia

17.00   Bohemian and Moravian Ensembles Show

             Slovácký soubor Kyjov, Písečan - Písek, Javořina – Rožnov p/R, Vizovjánek - Vizovice, Women´s Choir Rokytenka

18.30     Folk-world music band NOCA - concert

19.30     Humorous Male Dance Show with Wallachian Sheppards

             FS Poleno – Bratislava, Vizovjánek – Vizovice, Lipta Liptál, Javořina – Rožnov p/R, Women´s Choir Rokytenka

21.30    Saturday evening gala program with foreign ensembles from Panama, India, Italy, Taiwan, Serbia and Slovakia

23.00    FIREWORKS

23.15    Dancing party with cimbalom band

 

Sunday 28.8.2016

08.30    Roman-Catholic Church service in Liptál

10.00    Evangelic Church service in Liptál

13.30    Parade of All Festival Participants

14.15    Liptalanka Brass Band Concert

15.00    GALA PROGRAM of 47th International Folklore Festival Liptalske slavnosti 2016

            Slovácký soubor Kyjov, Taiwan, Serbia, Italy, Austria, Slovakia, Panama, India,  Women´s Choir Rokytenka,  Lipta Liptal

 

Monday 29.8.2016

Departures of foreign participants.

Festival program from 15.8.2016 / This program can be subject of change!


______________________________________________________________________________________

FESTIVAL PROGRAM SCHEME:

Day 1 (Wednesday): ensemble arrivals – accomodation; lunch/dinner and free activities; 1 performance 50-60 min. in the afternoon/evening in the region close to Liptal (group does not have concert on arrival date);


Day 2 (Thursday): ensemble arrivals – accomodation; lunch/dinner and free activities; 1 performance 50-60 min. in the afternoon/evening in the region close to Liptal (group does not have concert on arrival date);

 
Day 3 (Friday): free activities, 1 performance 30 min. in the afternoon;  Welcoming party for all participating groups in Liptal at 7 p.m.; meeting with the group leaders at 9 p.m.


Day 4 (Saturday) - Festival day in Liptal: Meeting with mayor (leaders of groups and sponsors) at 11.30 a.m.; 1-2 performances in the length of 20-30 min. in the afternoon/evening (open-air stage);


Day 5 (Sunday) – Festival day in Liptal:  singing in church in the morning during service; rehearsal for Sunday’s Gala program in the morning; Parade at 1 p.m.; Gala program at 3 p.m. - 10 min. each group (open air stage);


Day 6 (Monday): departures of foreign groups after breakfast.