Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
54. Festival 2023

54. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2023 SE USKUTEČNIL 23.-28.8.2023.

54 INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "LIPTALSKE SLAVNOSTI 2023" WAS HELD ON AUGUST 23-28, 2023.

The Festival has the status of I.O.V.


FOTOGALERIE Z FESTIVALU: 

Josef Londa: 54. Liptálské Slavnosti - 2023

Josef Londa: 54. LS - Lipta v akci

 

Fotogalerie Vsetín - Panská zahrada:

https://eu.zonerama.com/fotodp/Album/10268471

Video Vsetín - Panská zahrada

https://eu.zonerama.com/fotodp/Album/10268474


POZVANÉ SOUBORY ZE ZAHRANIČÍ:

ARGENTINA - BALLET FOLCLÓRICO RAICES NUEVAS,  El Acázar - Misiones

RAKOUSKO - Trachtenverein "ROSSECKER", Bruck an der Mur

SLOVENSKO - FS TEPLIČAN, Liptovská Teplička

POLSKO - RACIBORZANIE, Racibórz

MADARSKO - BIHARI JANOS, Budapest

INDONESIE - KINANTHI BUDAYA & ALBAYAN, Jakarta

 

POZVANÉ SOUBORY A SKUPINY Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Skupina GORALE - Pocta Čechomou  - Lomnice nad Popelkou

FURIANT - soubor lidových písní a tanců České Budějovice

Bartošův soubor - Zlín

Absolventi Školy mladých odzemkářů

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

CM Cérky ZUŠ Morava - Liptál                                                         

FS Lipta Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka

DH Liptalanka

 

PROGRAM (zveřejnění 8.8.2023)

Středa 23.8.2023

Vystoupení zahraničních souborů v regionu

 

Čtvrtek 24.8.2023

16.00     Vsetín, Panská zahrada – Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Indonésie, Argentiny a Maďarska

20.30     Liptál, zámecký park – Promítání na zámku: pohádka Největší dar

 

Pátek 25.8.2023

14.30   Vsetín, Diakonie – Domov Harmonie Ohrada – Folklorní odpoledne s hostem Liptálských slavností z Maďarska: BIHARI JANOS

17.00   Jasenná - Folklorní odpoledne s hostem Liptálských slavností z Argentiny: BALLET FOLCLÓRICO RAICES NUEVAS

17.00   Seninka - Folklorní odpoledne s hostem Liptálských slavností z Indonésie: KINANTHI BUDAYA & ALBAYAN

19.30   Liptál - Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností

 

Sobota 26.8.2023

ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK  V LIPTÁLE

11.00     Vernisáž výstavy v zámku:

              - fotografie z historie liptálského zámku  "O zámku v zámku", autorka Věrka Dorušková

              - fotografie k 50. výročí založení souboru Malá Lipta, autorka Jarka Hrádková

11.00     Zahájení řemeslnických dnů (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)

12.00     Otevření jarmarku

13.00 - 19.00 Zámecká kavárna (káva, zákusek, frgál, nealko, pivo)

15.00 – 18.30 Muzicírování před zámkem (účinkují muziky zúčastněných souborů)

 

OBECNÍ ÚŘAD V LIPTÁLE

12.00    Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou v Kulturní zařízení Obce Liptál

         

PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL V LIPTÁLE

14.30    "Malá Lipta slaví"Pořad dětských souborů k 50. výročí založení Malé Lipty

            (RACIBORZANIE – Polsko, ROSSECKER – Rakousko, Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta,  CM Cérky ZUŠ Morava –Liptál)

16.00    Vystoupení souboru z Maďarska

16.30    Vystoupení souboru z Argentiny

17.00    Vystoupení souboru z Indonésie

17.30    "Liptálské zpívání" - Pořad pěveckých sborů

             (Ženský sbor Rokytenka – Liptál, Mužský sbor FS Tepličan – Slovensko, ROSSECKER – Rakousko,

              Furiant – České Budějovice, Bartošův soubor – Zlín)

19.00    Koncert skupiny GORALE – Pocta Čechomoru – Lomnice nad Popelkou (Čechomor Revival)

20.00    "Po našich chodníčcích"Pořad moravských a českých souborů

            (Bartošův soubor – Zlín, Furiant – České Budějovice, Absolventi Školy mladých odzemkářů, FS Lipta – Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál)

21.00    Galakoncert zahraničních souborů

            (Argentina, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Indonésie)

23.00    Ohňostroj

23.15    Taneční zábava s Cimbálovou muzikou Kuráž

 

Neděle 27.8.2023

08.15    Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů

10.00    Bohoslužby v Českobratrském kostele evangelickém s účastí zahraničních souborů


ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK  V LIPTÁLE

10.00 - 12.00 Komentované prohlídky zámku (rezervace na tel. 736 237 370, Věrka Dorušková)

10.00 - 17.00 Řemeslnické dny s jarmarkem

11.00 - Loutkové divadlo pro děti - Vypravěč pohádek Daniel Taraba

12.30 - Balónkový klaun - žonglérské vystoupení spojené s modelováním tvarovacích balónků

            https://www.vypravecpohadek.cz/balonkovy-klaun/

13.00 - 17.00 Zámecká kavárna (káva, zákusek, frgál, nealko, pivo)


OBEC LIPTÁL

13.30    Slavnostní průvod obcí


PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL V LIPTÁLE (AMFITEÁTR)

14.15    Koncert dechové hudby Liptalanka

15.00    Závěrečný galaprogram 54. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2023

            (Argentina, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Indonésie, Furiant – České Budějovice, FS Lipta – Liptál, 

            Absolventi Školy mladých odzemkářů, Ženský sbor Rokytenka, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál)


Pondělí 28.8.2023

Odjezdy zahraničních účastníků.

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!


Pro děti jsou připraveny během celého víkendu nejen tvořivé dílny, ale i oblíbené atrakce – skákací hrad zdarma, jízda na koních paní Futákové a jízda na koňském povozu s Terezkou Vaculíkovou.

Pro návštěvníky festivalu je samozřejmě připraveno bohaté občerstvení – guláš, kyselice, perkelt, grilované speciality, klobásky, frgály, hranolky, párek v rohlíku...

__________________________________________________________________


PROGRAM IN ENGLISH:

Invited foreign groups:

ARGENTINA - BALLET FOLCLÓRICO RAICES NUEVAS,  El Acázar - Misiones

AUSTRIA - ROSSECKER, Bruck an der Mur

SLOVAKIA - FS TEPLIČAN, Liptovská Teplička

POLAND - RACIBORZANIE, Racibórz

HUNGARY - BIHARI JANOS, Budapest

INDONESIA - KINANTHI BUDAYA & ALBAYAN, Jakarta

 

Invited ensembles and bands from the Czech Republic:

Folk band GORALE - Pocta Čechomoru - Lomnice nad Popelkou

FURIANT - Folk Songs and Dances Ensemble České Budějovice

Bartosuv soubor - Zlín

Solo dancers - graduates of of The school of young dancers of "odzemek"

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

CM Cérky ZUŠ Morava - Liptál                                                         

FS Lipta Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka

Brass Band Liptalanka

 

Wednesday 23.8.2023

Concerts of foreign groups in Liptal region

Thursday 24.8.2023

16.00    Vsetín, “Panská zahrada” City Park - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2023” from Indonesia,  Argentina and Hungary

20.30    Liptál, Castle Park – film projection: fairytale "NEJVĚTŠÍ DAR"

 

Friday 25.8.2023

14.30   Vsetin - Diakonie - Harmonie Center for Seniors – Folklore Afternoon with guests of  „Liptálské slavnosti 2023“ from Hungary (charity concert)

17.00  Jasenná - Folklore afternoon with guest of “Liptálské slavnosti 2023” from Argentina

17.00  Seninka - Folklore afternoon with guest of "Liptalske slavnosti 2023" from Indonesia

19.30  Liptal - Welcoming party for participating ensembles and all folklore lovers in Liptal Outdoor Cultural Arena 

 

Saturday 26.8.2023 – Liptal

LIPTAL CASTLE AND PARK

11.00    Exhibition Opening

                        - photos of Liptal Castle, author Vera Doruskova

                        - works of artists - natives of Liptal, author Radim Mojzis

11.00     Opening of Crafts and Woodcarving Days

                        - woodcarvers, smiths, ceramic workshop and other traditional handicrafts

12.00    Opening of the traditional fair           

13.00 - 19.00 Castle café (coffee, desserts, soft drinks, beer)

15.00 - 18.30 Concerts of music bands of participating ensembles in front of the Liptal Castle


LIPTAL CULTURAL CENTRE (TOWN HALL)

12.00  Ensemble leaders, guests and sponsors meet the Liptal mayor

 

LIPTAL OUTDOOR CULTURAL ARENA (AMPHITHEATRE)

14.30  Performances of children's ensembles for the 50th anniversary of the founding of Mala Lipta 

           Raciborzanie – Poland, Rossecker – Austria, Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, CM Cérky ZUŠ Morava – Liptál

16.00  Concert of group from Hungary

16.30  Concert of group from Argentina

17.00  Concert of group from Indonesia

17.30  Concert of female and male choirs

          Women choir "Rokytenka" - Liptal, Male Choir of "Teplican" Ensemble - Slovakia, Rossecker - Austria,

          "Furiant" Ensemble - Ceske Budejovice, "Bartos" Ensemble - Zlin

19.00  Concert of folk music band "GORALE"

20.00  Czech and Moravian Groups show

          "Bartos" Ensemble - Zlin, "Furiant" Ensemble - Ceske Budejovice, Solo dancers - graduates of of The school of young dancers of "odzemek",

          FS Lipta – Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál   

21.00  Gala Concert of Foreign Ensembles

          Argentina, Austria, Slovakia, Poland, Hungary, Indonesia

23.00  FIREWORKS

23.15  Dancing party with cimbalom band Kuraz

 

Sunday 27.8.2023 - Liptal

08.15    Roman-Catholic Church service in Liptal with folklore ensembles

10.00    Evangelic Church service in Liptal with folklore ensembles

LIPTAL CASTLE AND PARK

10.00 - 12.00 Guided tours of the castle (reservations on tel. 736 237 370, Věrka Dorušková)

13.00 - 17.00  Castle café (coffee, desserts, soft drinks, beer)

 

THE VILLAGE OF LIPTAL

13.30    Parade of all Festival Participants

 

LIPTAL OUTDOOR CULTURAL ARENA (AMPHITHEATRE)

14.15    Liptalanka Brass Band Concert (in front of the castle and in amphitheatre)

15.00    GALA PROGRAM of 54rd International Folklore Festival “Liptalske slavnosti 2023” 

            Argentina, Austria, Slovakia, Poland, Hungary, Indonesia, "Furiant" Ensemble - Ceske Budejovice,  

            FS Lipta – Liptál, Solo dancers - graduates of of The school of young dancers of "odzemek",

            Ženský sbor Rokytenka - Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál

 

Monday 28.8.2023

Departures of foreign participants. 


Program published on 8.8.2023 / This program can be subject of change!