Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Malí ogaři

V březnu 2014 byla založena při Folklorním spolku Lipta Liptál další, již šestá skupina folkloristů - skupina předškolních chlapců "MALÍ OGAŘI". Ogarům soubor Lipta poskytl jednoduché kroje, dostali i trička s logem své skupiny.  Hlavní náplní jejich představení však ještě nejsou tance, ale to co je jejich věku přirozené, a to hry. Uměleckým vedoucím Malých ogarů je „Staříček“ - pan Oldřich Štroblík. Organizační vedoucí je Dagmar Černobilová (tel. 603 255 510).

Už v roce svého založení měli Malí ogaři celkem 6 vystoupení. Rok 2015 byl pro skupinu také bohatý. V dubnu se Malí ogaři zúčastnili oblastní přehlídky folklorních souborů ve Vizovicích a postoupili do regionálního kola do Rožnova pod Radhoštěm. To byl pro tuto novou skupinku velký úspěch!  6. června 2015 byli Malí ogaři poprvé v zahraničí – na festivalu v Púchově. Po tomto festivalu se představili na Dětském folklorním dnu doma v Liptále, vystupovali také na Liptálských slavnostech a po prázdninách se vydali na Adámkovy slavnosti do Hlinska.

Soubor Lipta byl založen a pracuje už od roku 1930. Věříme, že při oslavách 100 let od založení , tedy v roce 2030 budou tito ogaři tvořit základ folkloru v Liptále.

Zkoušky jsou v úterý od 16.30 v sále ZUŠ (budova Základní a Mateřské školy Liptál, 756 31 Liptál č. 465 -  2. patro nad školkou).

Vedoucí: Dagmar Černobilová (tel. 603 255 510) a Oldřich Štroblík