Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
53. Festival LS 2022

53. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2022 SE USKUTEČNÍ 17.-22.8.2022.

53 INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "LIPTALSKE SLAVNOSTI 2022" WILL BE HELD ON AUGUST 17-22, 2022.


POZVANÉ SOUBORY ZE ZAHRANIČÍ:

SLOVENSKO - DFS Graniarik, Vlkanová u Banské Bystrice

SLOVENSKO - FS Senior Vršatec, Dubnica nad Váhom

INDIE - Rangsagar Performing Arts, Ahmedabad, Gujarat

MEXIKO - FOLKLÓRICA XOCHIQUETZALLI DE CUERNAVACA DANCE COMPANY, Cuernavaca, Morelos

EKVÁDOR - Coniburo Cultural - Fundacion Nanpi, Cayembe

SRBSKO - KUD Gradimir, Bělehrad

 

POZVANÉ SOUBORY A SKUPINY Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Soubor písní a tanců Dyleň - Karlovy Vary

FS Kohútek - Bánov u Uherského Brodu

FS Šmykňa - Ostrava

FS Pozdní sběr - Napajedla

Dětský folklorní soubor Úsměv - Opava

Vizovjánek - Soubor valašských písní a tanců - Vizovice

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

CM Cérky ZUŠ Morava - Liptál                                                         

FS Lipta Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka

DH Liptalanka

 

PROGRAM FESTIVALU

Středa 17.8.2022

Vystoupení zahraničních souborů v regionu


Čtvrtek 18.8.2022

16.00    Vsetín, Panská zahrada - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností

21.00    Liptál, zámecký park - Promítání na zámku

 

Pátek 19.8.2022

Vystoupení zahraničních souborů v regionu

19.30   Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností

 

Sobota 20.8.2022

ZÁMECKÝ PARK

10.00    Vernisáž výstavy v Liptálském zámku: fotografie Josefa Londy z Liptálských slavností

            Zahájení řemeslnických dnů (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)

12.00    Otevření jarmarku

15.00 – 18.30 Muzicírování před zámkem (účinkují muziky zúčastněných souborů)

 

OBECNÍ ÚŘAD V LIPTÁLE

11.30    Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou v KZ Obce Liptál

                      

PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL V LIPTÁLE

14.00    Pořad dětských souborů

15.30    Pořad zahraničních souborů

17.00    Pořad seniorských souborů

18.30    Koncert 

19.30    Pořad moravských a českých souborů

21.00    Galakoncert zahraničních souborů

23.00    Ohňostroj

23.15    Taneční zábava s cimbálovou muzikou

 

Neděle 21.8.2022

08.45    Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů

10.00    Bohoslužby v Českobratrském kostele evangelickém s účastí zahraničních souborů

13.30    Slavnostní průvod obcí

14.15    Koncert dechové hudby Liptalanka

15.00    Závěrečný galaprogram 53. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2022 

 

Pondělí 22.8.2022

Odjezdy zahraničních účastníků.

Datum zveřejnění:  9.3.2022    / Změna programu vyhrazena!

                          www.liptal.cz / www.lipta.liptal.cz / www.facebook.com/liptalskeslavnosti

 _____________________________________________________________________________________________

PROGRAM IN ENGLISH

Invited foreign ensembles:

SLOVAKIA - DFS Graniarik, Vlkanová u Banské Bystrice

SLOVAKIA - FS Senior Vršatec, Dubnica nad Váhom

POLAND - Zespol regionalny "ISTEBNA", Koniakow

INDIA - Rangsagar Performing Arts, Ahmedabad, Gujarat

MEXICO - FOLKLÓRICA XOCHIQUETZALLI DE CUERNAVACA DANCE COMPANY, Cuernavaca, Morelos

ECUADOR - Coniburo Cultural - Fundacion Nanpi, Cayembe

CAPE VERDE - Bawtuquinhas & Baiyiambas, Cidade Velha

 

Invited ensembles and bands from the Czech Republic:

Soubor písní a tanců Dyleň - Karlovy Vary

FS Kohútek - Bánov u Uherského Brodu

FS Šmykňa - Ostrava

FS Pozdní sběr - Napajedla

Dětský folklorní soubor Úsměv - Opava

Vizovjánek - Soubor valašských písní a tanců - Vizovice

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

CM Cérky ZUŠ Morava - Liptál                                                       

FS Lipta Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka

DH Liptalanka – Liptál

 

Wednesday 17.8.2022

Concerts of foreign ensembles in region around Liptal

Thursday 18.8.2022

16.00    Vsetín, “Panská zahrada” City Park - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2022”

21.00    Liptál, Castle Park – film projection

Friday 19.8.2022

15.00    Vizovice, Sanatorium Topas – Folklore Afternoon with guests of the festival „Liptálské slavnosti 2022“ (charity concert)

17.00    Seninka - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2022” 

19.30  Liptal - Welcoming party for participating ensembles and all folklore lovers in Liptal Outdoor Cultural Arena 

 

Saturday 20.8.2022 – Liptal

LIPTAL CASTLE AND PARK

10.00    Exhibition Opening in Liptal Castle

                        - Josef Londa: Photos from IFF Liptal Festivities

             Opening of Crafts and Woodcarving Days

                        - woodcarvers, smiths and other traditional handicrafts

12.00    Opening of the traditional fair           

15.00 -18.30 Concerts of music bands of participating ensembles in front of the Liptal Castle


LIPTAL CULTURAL CENTRE (TOWN HALL)

11.30    Ensemble leaders, guests and sponsors meet the Liptal mayor


LIPTAL OUTDOOR CULTURAL ARENA (AMPHITHEATRE)

14.00  Performances of children's dance groups 

15.30  Performances of foreign ensembles

17.00  Bohemian and Moravian Ensembles Show

18.30   Concert of folk music band

19.30  Evening program of local ensembles

21.30  Gala concert of foreign ensembles

23.00  FIREWORKS

23.15  Dancing party with cimbalom band

Sunday 21.8.202 - Liptal

08.45    Roman-Catholic Church service in Liptal with folklore ensembles

10.00    Evangelic Church service in Liptal with folklore ensembles

13.30    Parade of all Festival Participants

14.15    Liptalanka Brass Band Concert (in front of the castle and in amphitheatre)

15.00  GALA PROGRAM of 53rd International Folklore Festival “Liptalske slavnosti 2022” 

Monday 22.8.2022

Departures of foreign participants. 

 Program published on 9.3.2022 / This program can be subject of change!