Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
53. Festival LS 2022

53. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2022 SE USKUTEČNILY 17.-22.8.2022.

53 INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "LIPTALSKE SLAVNOSTI 2022" WAS HELD ON AUGUST 17-22, 2022.


Fotky z festivalu: 

https://ozef.rajce.idnes.cz/53._Liptalske_slavnosti_-_2022/

https://javrml.rajce.idnes.cz/53._Liptalske_slavnosti,_Liptal_18.-21.8.2022

 


POZVANÉ SOUBORY ZE ZAHRANIČÍ:

SLOVENSKO - DFS Graniarik, Vlkanová u Banské Bystrice

SLOVENSKO - FS Senior Vršatec, Dubnica nad Váhom

INDIE - Rangsagar Performing Arts, Ahmedabad, Gujarat

MEXIKO - Saacbé Fuego Nuevo, Mexico City

SRBSKO - KUD Gradimir, Bělehrad

ITÁLIE - Associazione Culturale Gruppo Folk “G. Moffa”, RICCIA (CB), MOLISE

 

POZVANÉ SOUBORY A SKUPINY Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Skupina Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH

Lenka, Pavel a Anna Mrlinovi - Liptál

Soubor písní a tanců Dyleň - Karlovy Vary

FS Kohútek a DFS Malý Kohútek - Bánov

FS Pozdní sběr - Napajedla

Dětský folklorní soubor Úsměv - Opava

Soubor valašských písní a tanců Vizovjánek a CM Ocún - Vizovice

Absolventi Školy mladých odzemkářů

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

CM Cérky ZUŠ Morava - Liptál                                                         

FS Lipta Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka

DH Liptalanka

 

PROGRAM FESTIVALU

Středa 17.8.2022

14.30   Vsetín, Diakonie – Domov Harmonie Ohrada – Folklorní odpoledne s hostem Liptálských slavností z Indie

20.30   Liptál, Zámecký park - promítání na zámek: animovaný film ZPÍVEJ 2

 

Čtvrtek 18.8.2022

16.00   Vsetín, Panská zahrada - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Indie, Itálie a Srbska

18.00   Kašava - vystoupení souboru z Mexika

20.30   Liptál, Zámecký park - promítání na zámek: film ZBOJNÍK za účasti autora Michala Martinky

 

Pátek 19.8.2022

15.00  Vizovice, Sanatorium Topas - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Indie a Itálie

17.00   Seninka - Folklorní odpoledne s hostem Liptálských slavností ze Srbska

17.00   Zlín - vystoupení souboru z Mexika

19.30   Liptál - Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností

 

Pro děti jsou připraveny během celého víkendu nejen tvořivé dílny, ale i oblíbené atrakce – skákací hrad zdarma, jízda na koních paní Futákové a jízda na koňském povozu s Terezkou Valchářovou.

Pro návštěvníky festivalu je samozřejmě připraveno bohaté občerstvení – guláš, perkelt, grilované speciality, klobásky, frgály, párek v rohlíku..

 

Sobota 20.8.2022

ZÁMECKÝ PARK V LIPTÁLE

11.00    Vernisáž výstavy "Liptálky letem světem"fotografie Josefa Londy z historie Liptálských slavností v Liptálském zámku.

            Zahájení řemeslnických dnů: v zámeckém parku budou svůj um předvádět řezbáři David Ferdics a Tomáš Naňák.

            Budou zde také manželé Hutěčkovi se svou dřevěnou dílnou. Kovářské řemeslo bude zastupovat Tomáš Plachý. 

            Nově bude v parku keramická dílna pro děti Veroniky Slámečkové. 

12.00    Otevření jarmarku: ve stáncích budou regionální dobroty, produkty s valašskou tématikou a různé rukodělné předměty

15.00 – 18.30 Muzicírování před zámkem: účinkují muziky zúčastněných souborů

 

OBECNÍ ÚŘAD V LIPTÁLE

12.00    Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou v KZ Obce Liptál

                      

PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL V LIPTÁLE

15.00    "Na tom našem dvoře" - pořad dětských souborů

            DFS Malý Kohútek – Bánov, DFS Úsměv – Opava, DFS Graniarik – Slovensko,

            Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, CM Cérky ZUŠ Morava – Liptál

16.30    Vystoupení souboru z Indie

17.00    Vystoupení souboru z Itálie

17.30    "Šak furt nám to ide dobře!" - pořad seniorských souborů

            FS Senior Vršatec – Slovensko, FS Lipta – Senioři, FS Pozdní sběr – Napajedla, Ženský sbor Rokytenka - Liptál,

            CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál, Soubor písní a tanců Dyleň – Senioři - Karlovy Vary

18.30    Koncert svérázné kapely Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH - "muzičenka ovoňaná Valašskem"

19.30    "S pěknú pěsničkú do Liptála" - pořad českých a moravských souborů

            Lenka, Pavel a Anna Mrlinovi - Liptál, Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary, FS Kohútek – Bánov,

            SVPT Vizovjánek a CM Ocún – Vizovice,  DFS Úsměv – Opava, FS Lipta – Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál,

            Mladí odzemkáři, Ženský sbor Rokytenka - Liptál

21.00    Galakoncert zahraničních souborů

             Mexiko, Srbsko, Itálie, Indie, FS Senior Vršatec - Slovensko

23.00    Ohňostroj

23.15    Taneční zábava s cimbálovou muzikou

 

Neděle 21.8.2022

08.15    Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů

10.00    Bohoslužby v Českobratrském kostele evangelickém s účastí zahraničních souborů

13.30    Slavnostní průvod obcí

14.15    Koncert dechové hudby Liptalanka

15.00    Závěrečný galaprogram 53. ročníku MFF Liptálské slavnosti 202

            Mexiko, Srbsko, Itálie, Indie, Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary, DFS Graniarik – Slovensko, 

            DFS Úsměv – Opava, FS Lipta – Liptál, Ženský sbor Rokytenka - Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál


Pondělí 22.8.2022

Odjezdy zahraničních účastníků.

 

Datum zveřejnění:  31.7.2022 / Změna programu vyhrazena!

                          www.liptal.cz / www.lipta.liptal.cz / www.facebook.com/liptalskeslavnosti

 _____________________________________________________________________________________________

PROGRAM IN ENGLISH

Invited foreign ensembles:

SLOVAKIA - DFS Graniarik, Vlkanová u Banské Bystrice

SLOVAKIA - FS Senior Vršatec, Dubnica nad Váhom

INDIA - Rangsagar Performing Arts, Ahmedabad, Gujarat

MEXICO - Saacbé Fuego Nuevo, Mexico City

SERBIA - KUD Gradimir, Belgrade

ITALY - Associazione Culturale Gruppo Folk “G. Moffa”, RICCIA (CB), MOLISE

 

Invited ensembles and bands from the Czech Republic:

Folk Band " Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH"

Lenka, Pavel and Anna Mrlina (solo singers and cymbalom player)

Soubor písní a tanců Dyleň - Karlovy Vary

FS Kohútek and DFS Malý Kohútek - Bánov

FS Pozdní sběr - Napajedla

Dětský folklorní soubor Úsměv - Opava

Soubor valašských písní a tanců Vizovjánek a CM Ocún - Vizovice

Solo dancers - graduates of of The school of young dancers of "odzemek"

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

CM Cérky ZUŠ Morava - Liptál                                                       

FS Lipta Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka

DH Liptalanka – Liptál

 

Wednesday 17.8.2022

14.30    Vsetín, Harmonie Ohrada - Center for Seniors - Charity concert: guest of “Liptálské slavnosti 2022” from India

20.30    Liptál, Castle Park – film projection: animated movie "ZPÍVEJ 2"

Thursday 18.8.2022

16.00    Vsetín, “Panská zahrada” City Park - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2022” from India,  Italy and Serbia

20.30    Liptál, Castle Park – film projection: movie "ZBOJNIK"

Friday 19.8.2022

15.00   Vizovice, Sanatorium Topas – Folklore Afternoon with guests of  „Liptálské slavnosti 2022“ from India and Italy (charity concert)

17.00  Seninka - Folklore Afternoon with guest of “Liptálské slavnosti 2022” from Serbia

17.00  Zlin - concert of ensemble from Mexico

19.30  Liptal - Welcoming party for participating ensembles and all folklore lovers in Liptal Outdoor Cultural Arena 

 

Saturday 20.8.2022 – Liptal

LIPTAL CASTLE AND PARK

11.00    Exhibition Opening

                        - Josef Londa: Photos from history of IFF Liptal Festivities

             Opening of Crafts and Woodcarving Days

                        - woodcarvers, smiths, ceramic workshop and other traditional handicrafts

12.00    Opening of the traditional fair           

15.00 -18.30 Concerts of music bands of participating ensembles in front of the Liptal Castle


LIPTAL CULTURAL CENTRE (TOWN HALL)

12.00  Ensemble leaders, guests and sponsors meet the Liptal mayor


LIPTAL OUTDOOR CULTURAL ARENA (AMPHITHEATRE)

15.00  Performances of children's dance groups 

           DFS Malý Kohútek – Bánov, DFS Úsměv – Opava, DFS Graniarik – Slovakia,

           Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, CM Cérky ZUŠ Morava – Liptál

16.30  Concert of group from India

17.00  Concert of group from Italy

17.30  Performances od senior groups

          FS Senior Vršatec – Slovensko, FS Lipta – Seniors, FS Pozdní sběr – Napajedla, Ženský sbor Rokytenka - Liptál,

          CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál

18.30   Concert of folk music band "Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH"

19.30  Czech and Moravian Groups show

           Lenka, Pavel and Anna Mrlina (soloists), Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary, FS Kohútek – Bánov,

           SVPT Vizovjánek and CM Ocún – Vizovice, DFS Úsměv – Opava, FS Lipta – Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál, 

           Ženský sbor Rokytenka - Liptál         

21.00  Gala Concert of Foreign Ensembles

           Ensembles from Mexico, Serbia, Italy, India, Slovakia - FS Senior Vršatec

23.00  FIREWORKS

23.15  Dancing party with cimbalom band


Sunday 21.8.202 - Liptal

08.15    Roman-Catholic Church service in Liptal with folklore ensembles

10.00    Evangelic Church service in Liptal with folklore ensembles

13.30    Parade of all Festival Participants

14.15    Liptalanka Brass Band Concert (in front of the castle and in amphitheatre)

15.00    GALA PROGRAM of 53rd International Folklore Festival “Liptalske slavnosti 2022” 

            Mexico, Serbia, Italy, India, Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary, DFS Graniarik – Slovakia, 

            DFS Úsměv – Opava, FS Lipta – Liptál, Ženský sbor Rokytenka - Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál

 

Monday 22.8.2022

Departures of foreign participants. 

 Program published on 31.7.2022 / This program can be subject of change!