Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
49. Festival 2018

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 49. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2018 SE KONÁ 22.-27.8.2018.

INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "49 LIPTALSKE SLAVNOSTI 2018" WILL BE HELD ON AUGUST 22 -27, 2018.


Pozvané soubory ze zahraničí:

ČÍNA - REGINA DANCE GROUP - Macao

INDONÉSIE - L.U.C.I. – Legacy. Unity. Culture of Indonesia - Jakarta

PORTUGALSKO - MOREIRA DA MAIA - Maia

SLOVENSKO - DFS Turnička – Liptovská Teplička

SLOVENSKO - FS Rovňan - Velké Rovné

ALŽÍR - FOLK DANCE GROUP THWIZI - soubor účast zrušil 13.8.2018 (nebyla mu udělena víza)

KAPVERDSKÉ OSTROVY - BAWTUQUINHAS and BAIYIAMBAS - soubor účast zrušil 14.8.2018 (část souboru nezískala víza)

TURECKO – TUFAK – Ankara - soubor zrušil účast 16.8.2018 (části souboru nebyla udělena víza)

Organizační štáb festivalu se velice omlouvá za změny v programu uveřejněném na plakátech, ale v době uzávěrky pro tisk jsme bohužel nevěděli, že 3 soubory svou účast na festivalu zruší.


Pozvané soubory a skupiny z ČR:

Skupina DOCUKU - Valašské Meziříčí

FS Nisanka – Jablonec nad Nisou

DFS Handrláček - Kunovice

FSPT Handrlák – Kunovice

DFS Ostravička – Frýdek-Místek

Ženský sbor Zpěvule – Bánov u Uherského brodu

Mužský sbor z Kunovic

CM Polajka

CM Kuráž ZUŠ Morava - Liptál

DH Liptalanka – Liptál

FS Lipta – Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři, ženský sbor Rokytenka

 

PROGRAM FESTIVALU:

Středa 22.8.2018

15.00 Vsetín, Diakonie - Domov Harmonie Ohrada - Folklorní odpoledne se souborem z Číny

19.00  Všemina - Folklorní večer se souborem z Číny v Activitypark Hotelu Všemina

Čtvrtek 23.8.2018

16.00  Vsetín, Panská zahrada - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Indonésie a Portugalska

17.00 Hvozdná - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Číny

19.00 Všemina - Folklorní večer se souborem z Indonésie v Activitypark Hotelu Všemina

21.00 Liptál, zámecký park - promítání na zámek: film PO STRNIŠTI BOS

Pátek 24.8.2018

15.00 Vizovice, Sanatorium Topas – Benefiční koncert s hosty Liptálských slavností z Indonésie a Portugalska

17.00  Seninka - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Číny

19.00 Všemina - Folklorní večer se souborem z Portugalska v Activitypark Hotelu Všemina

19.00  Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností v Kulturním areálu v Liptále

 

Sobota 25.8.2018

LIPTÁLSKÝ ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK

10.00   Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)

Během celého víkendu ukázky historického šermu- skupina Jagāri - Liptál

10.15  Výstava v Liptálském zámku – vernisáž

         - sbírka panenek Dany Králové (Liptál)

        - 70. let od založení Mysliveckého spolku Brdisko - Liptál

        - ZUŠ Morava Liptál - výtvarný obor pod vedením Lenky Ficové

        - květiny - Jaroslav Kovařík - Jasenná

15.00 – 18.30 Muzicírování před zámkem  


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OÚ LIPTÁL

11.30   Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce Liptál

PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL LIPTÁL

14.30  "Tož vitajte v Liptáli" - pořad zahraničních souborů

           Portugalsko, Čína, Indonésie

16.30  "Poďme všeci dokola" - pořad dětských souborů

           DFS Ostravička - Frýdek-Místek, Handrláček - Kunovice,

           FS Lipta Liptál -  Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál, 

           DFS Turnička - Liptovská Teplička, Slovensko

18.30    Koncert skupiny DOCUKU z Valašského Meziříčí

19.30  "Co sa škádlívá…" – pořad domácích souborů

            FS Lipta Liptál - Senioři, Základ, Ženský sbor Rokytenka, Zpěvule - Bánov,

           FS Nisanka - Jablonec nad Nisou, Mužský pěvecký sbor Mužáci - Kunovice, FSPT Handrlák - Kunovice

21.00   Večerní galakoncert zahraničních souborů

           Čína, Indonésie, Portugalsko, Slovensko - FS Rovňan, Velké Rovné

23.00  Ohňostroj

23.15  Taneční zábava při cimbálové muzice


Neděle 26.8.2018

PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL LIPTÁL A CELÁ OBEC

08.30  Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů

10.00  Bohoslužby v Českobratrském evangelickém kostele s účastí zahraničních souborů

13.30  Slavnostní průvod obcí ze Sadové

14.15  Koncert dechové hudby Liptalanka

15.00  "Poďme sa rozlůčit"- závěrečný galaprogram 49. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2018   

         FS Nisanka - Jablonec nad Nisou, Indonésie, Čína, Portugalsko, FS Lipta Liptál - Senioři, Základ a Ženský sbor Rokytenka, Cimbálová muzika Kuráž ZUŠ Morava - Liptál, DFS Ostravička - Frýdek-Místek, DFS Turnička - Liptovská Teplička, Slovensko

Pondělí 27.8.2018

Odjezdy zahraničních účastníků.

 

Datum zveřejnění: 21.8.2018 / Změna programu vyhrazena!

 

________________________________________________________________________________________________

PROGRAM IN ENGLISH

Invited foreign groups:

REGINA DANCE GROUP – MACAO - CHINA,  L.U.C.I. &SMA AL BAYAN – JAKARTA - INDONESIA, GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA - PORTUGAL, DFS TURNIČKA – LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - SLOVAKIA, FS ROVNAN - VELKE ROVNÉ, SLOVAKIA

 

Invited ensembles from the Czech Republic:

Handrláček - Kunovice, FSPT Handrlák - Kunovice, Mužský sbor z Kunovic, Nisanka -  Jablonec nad Nisou, DFS Ostravička - Frýdek-Místek, Zpěvule – Bánov, CM Kuráž ZUŠ Morava -Liptál, Liptalanka – Liptál,  FS Lipta – Liptál, DOCUKU – Valašské Meziříčí

 

Wednesday 22.8.2018

15:00   Vsetín, Diakonie - Domov Harmonie Ohrada – Folklore Afternoon with guest of “Liptálské

            slavnosti 2018” from China

19:00   Všemina, Activitypark Hotel - Folklore Evening with guest of “Liptálské slavnosti 2018”

             from China

 

Thursday 23.8.2018

16:00   Vsetín, Panská zahrada - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2018”

            from Indonesia and Portugal

17:00   Hvozdná - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2018” from China

19:00   Všemina, Activitypark Hotel - Folklore Evening with guest of “Liptálské    slavnosti 2018”

from Indonesia

21.00   Liptál, Liptal, Castle Park – film projection: “Po strništi bos” (Czech movie)

 

Friday 24.8.2018

15:00   Vizovice, Sanatorium Topas – Folklore Afternoon with guests of the festival „Liptálské

            slavnosti 2018“ from Indonesia and Portugal

17:00   Seninka - Folklore Afternoon with guests of “Liptálské slavnosti 2018” from China

19:00   Všemina, Activitypark Hotel - Folklore Evening with guest of “Liptálské    slavnosti 2018”

            from Portugal

19:00   Liptál - Opening social event for participating ensembles and all folklore lovers in Liptál Outdoor Cultural Arena

 

Saturday 25.8.2018

LIPTAL CASTLE AND PARK IN FRONT OF THE CASTLE

10:00    Opening of Crafts and Woodcarving Days with the Fair

            Woodcarvers, smiths, and other traditional handicrafts.

            During the weekend a show of historical fencing - the JAGARI group.

10:15   Exhibition Opening

- Collection of dolls - Mrs. Dana Králová - Liptál

- 70 Anniversary of foundation of local hunting club “Myslivecký spolek Brdisko” - Liptál

- Works of students of the art school ZUŠ Morava Zlín - Liptál – leader Mrs. L.Ficová

- Flowers – Mr. Jaroslav Kovařík (Jasenná)

 

15:00 -18:30 Concerts of music bands of participating ensembles in front of the caste


LIPTAL CULTURE CENTRE (TOWN HALL)

11:30    Ensemble leaders, guests and sponsors meet the Liptál mayor

 

LIPTAL OUTDOOR CULTURAL ARENA (AMPHITHEATER)

14:30   „Welcome in Liptal!“ - Performances of foreign groups:

            China, Indonesia, Portugal, Nisanka

16:30   „Let´s Go All Together“– Performances of children groups:

           DFS Ostravička - Frýdek-Místek, Handrláček - Kunovice, FS Lipta Liptál -  Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta,

          CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál, DFS Turnička - Liptovská Teplička, Slovakia


18:30   Folk Music Band DOCUKU – Valašské Meziříčí

 

19:30   “Teasing and Joking” – Performance of groups from Moravia and Bohemia:

             FS Lipta Liptál - Senioři, Základ, Ženský sbor Rokytenka, Zpěvule - Bánov,

             Nisanka - Jablonec nad Nisou, Mužský sbor z Kunovic, FSPT Handrlák - Kunovice

 

21.00   Saturday evening gala program with foreign ensembles:

         China, Indonesia, Portugal, Slovakia - FS Rovňan, Velké Rovné

 

23:00   FIREWORKS

23:15   Dancing party with cimbalom band.


 Sunday 26.8.2018

LIPTAL OUTDOOR CULTURAL ARENA (AMPHITHEATER) AND VILLAGE

  8:45   Roman-Catholic Church service in Liptál with folklore ensembles

  9:30   Rehearsal for Sunday afternoon Gala concert       

10:00   Evangelic Church service in Liptál with folklore ensembles

13:00   Brass Band Concert (local radio broadcasting)

 

13:30   Parade of All Festival Participants

           All participating groups will march to the Liptál Outdoor Cultural Arena from upper part of village (Sadova street).

 

14.00   Liptalanka Brass Band Concert

 

15:00   “Let´s Say Goodbye” - closing gala concert of the 49th IFF “Liptalské slavnosti 2018”

            All participating ensembles and soloists will present there: Nisanka - Jablonec nad Nisou, China,

            Indonesia,  Portugal, FS Lipta Liptál – Basic and Senior group, Women´s Choir Rokytenka,

           Cimbalom Band “Kuráž ZUŠ Morava” – Liptál, DFS Ostravička - Frýdek-Místek, DFS Turnička - Liptovská Teplička, Slovakia


Monday 27.8.2018

Departure of foreign ensembles.

 

Date of publishing: 21.8.2018

!! This program can be subject of change !!

 

www.lipta.liptal.cz

www.facebook.com/LiptalskeSlavnosti