Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Liptál, KZ - Výroční shromáždění FS Lipta Liptál

Datum: 11.03.2016
Skupina: FS Lipta Liptál
Koordinator: A. Čalová


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

 Všem členům Folklorního sdružení (FoS) Lipta Liptál oznamujeme,

že v pátek 11.3.2016 v 18:00 hod. se koná řádné výroční shromáždění všech členů.

 

Výroční shromáždění se uskuteční v malém sále v přízemí KZ Liptál. 

PROGRAM: 

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba mandátové a volební komise
 4. Volba ověřovatelů
 5. Zhodnocení uplynulého období roku 2014 a 2015 - zpráva o činnosti
 6. Zpráva o hospodaření
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Změna právní formy na spolek a s tím spojená změna názvu
 9. Změna stanov
 10. Diskuse
 11. Volby nového vedení spolku
 12. Volby do Kontrolní komise
 13. Diskuse
 14. Závěr 

Zároveň se bude vybírat členský příspěvek pro rok 2016 !

Občerstvení zajištěno!

Účast všech členů FoS Lipta Liptál nutná ! 

 

Liptál, 25.2.2016 

Rada Sdružení FoS Lipta Liptál