Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
28. Dětský folklorní den Liptál

Datum: 07.06.2015
Skupina: FoS Lipta, OÚ Liptál
Koordinator: A. Čalová, J. Hrádková, Z. Řehánková

Poznámka:
TISKOVÁ ZPRÁVA: Na Valašsku, kde je lidová kultura stále živá a předává se z generace na generaci, znají děti odmalička lidové písničky, taneční projev je jejich přirozeností a dětské folklorní soubory se tu rodí jako houby po dešti. Důkazem je i obec Liptál, kde působí jeden z nejstarších folklorních souborů v regionu: Lipta letos slaví 85. výročí svého založení. V Přírodním kulturním areálu v Liptále se v neděli 7. června konal už 28. Dětský folklorní den, plný tance, zpěvu, muziky a veselé zábavy. Festival byl zahájen slavnostním přijetím hostů, zástupců účinkujících souborů a sponzorů starostou obce Liptál. V pravé poledne, za nádherného letního počasí, začal doprovodný program pro děti plný zábavy, her a soutěží. „Veselý dvorek“ předvedl ukázku práce pasteveckých psů s hospodářskými zvířaty i popletenou pohádku, spolek Líska připravil zábavné soutěže a hry. V tvořivých dílnách si děti mohly udělat ozdoby a dárky nejen pro sebe z vlny, korálků, ze skla nebo se naučit háčkovat. Hlavně chlapce zaujala střelba ze vzduchovky nebo soutěž v zatloukání hřebíků do špalku, které připravilo Myslivecké sdružení Brdisko a AVZO Liptál. Nechyběly ani klasické atrakce - kolotoče, skluzavky a skákací hrad. Ovšem největším hitem odpoledne byl lanový mini park u myslivecké chaty. Velkým překvapením pak bylo premiérové vystoupení Taneční skupiny ZŠ Liptál v hip hopu pod vedením slečny Škrabánkové. Napětí ale i radost zavládly na podiu ve 14 hodin v soutěži “O Liptálského ptáčka zpěváčka”, ve které poměřily svůj pěvecký talent děti z účinkujících folklorních souborů. V kategorii do 9 let získal první cenu Samko Tulek ze souboru Gerulata. Ve druhé kategorii do 16 let zvítězila Veronika Révayová ze stejného souboru z Bratislavy. Anička Mrlinová z domácího souboru Lipta získala v této velmi vyrovnané kategorii druhou cenu. V hlavním odpoledním programu „Zatočme sa spolu“ vystoupily soubory Vizovjánek s Cimbálovu muzikou Ocún, Gerulata z Bratislavy, Klimentek z Osvětiman, Beskyďáček a Malý Beskyd ze Zubří, Cimbálová muzika ZUŠ Morava – Liptál a domácí dětské skupiny Malůšata, Malí ogaři a Malá Lipta. Záštitu nad festivalem přijali pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a pan Milan Daňa, starosta obce Liptál. Festival každoročně pořádají Folklorní sdružení Lipta Liptál, Obecní úřad Liptál, Zlínský kraj, Valašské folklorní sdružení a ZUŠ Morava Zlín. Mediálními partnery jsou Valašský deník, Jalovec a další. Velké poděkování patří všem organizátorům, nadšencům, dobrovolníkům, rodičům dětí a sponzorům, bez jejichž pomoci by se tento festival nemohl uskutečnit. Dětský festival v Liptále byl zároveň pozváním na velký 46. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 2015, které se konají 18.-24. srpna. Festival se koná v rámci oslav 85. výročí od založení souboru Lipta. Ing. Miroslava Jakubová