Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Valná hromada FS Lipta Liptál

Datum: 16.11.2022
Skupina:
Koordinator: A. Čalová, M. Jakubová


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

FOLKLORNÍHO SPOLKU LIPTA LIPTÁL

 

Všem členům Folklorního spolku Lipta Liptál oznamujeme,

že ve středu 16. listopadu 2022 v 18:00 hod. se koná valná hromada.

 

Valná hromada se uskuteční v klubovně FS Lipta Liptál.

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele
  3. Volba mandátové komise
  4. Volba ověřovatelů
  5. Hodnocení uplynulého období roku 2021 - zpráva o činnosti
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Občerstvení zajištěno!

Účast všech členů FS Lipta Liptál nutná !

 

 

 

 

Liptál, 25.10.2022                                                                 Rada Spolku FS Lipta Liptál