Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Valná hromada FS Lipta Liptál

Datum: 08.10.2021
Skupina: FS Lipta
Koordinator: A. Čalová


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY FOLKLORNÍHO SPOLKU LIPTA LIPTÁL

 Všem členům Folklorního spolku Lipta Liptál oznamujeme,

že v pátek 8.10.2021 v 19:00 hod. se koná valná hromada.

 

Valná hromada se uskuteční v Kulturním zařízení OÚ Liptál.

 PROGRAM:

 

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise a volební komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatelů
 5. Zhodnocení uplynulého období roků 2019 a 2020 - zpráva o činnosti
 6. Zpráva o hospodaření
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Diskuse
 9. Volby nového vedení spolku
 10. Volby do kontrolní komise
 11. Diskuse
 12. Závěr

Zároveň se bude vybírat členský příspěvek pro rok 2021.

Občerstvení zajištěno!

Účast všech členů FS Lipta Liptál nutná !  

 

Liptál, 24.9.2021

Rada Spolku FS Lipta Liptál