Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Valná hromada FS Lipta Liptál

Datum: 12.04.2019
Skupina: FS Lipta
Koordinator: A. Čalová


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

FOLKLORNÍHO SPOLKU LIPTA LIPTÁL

 Všem členům Folklorního spolku Lipta Liptál oznamujeme,že v pátek 12.4.2018 v 19:00 hod. se koná valná hromada.

 Valná hromada se uskuteční v malém sále v přízemí KZ Liptál.

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele
  3. Volba mandátové komise
  4. Volba ověřovatelů
  5. Zhodnocení uplynulého období roku 2018 - zpráva o činnosti
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Diskuse
  9. Závěr

Občerstvení zajištěno!

Účast všech členů FS Lipta Liptál nutná !

Liptál, 25.3.2019                                                        Rada Spolku FS Lipta Liptál