Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Liptál, KZ - Valná hromada FS Lipta

Datum: 16.03.2018
Skupina: FS Lipta
Koordinator: A. Čalová


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

FOLKLORNÍHO SPOLKU LIPTA LIPTÁL

 

Všem členům Folklorního spolku Lipta Liptál oznamujeme,

že v pátek 16.3.2018 v 19:00 hod. se koná valná hromada. 

Valná hromada se uskuteční v malém sále v přízemí KZ Liptál. 

PROGRAM: 

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele
  3. Volba mandátové komise
  4. Volba ověřovatelů
  5. Zhodnocení uplynulého období roku 2016 a 2017 - zpráva o činnosti
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Zároveň se bude vybírat členský příspěvek pro rok 2018 !

Občerstvení zajištěno!

Účast všech členů FS Lipta Liptál nutná ! 

 

Liptál, 27.2.2018                                                        Rada Spolku FS Lipta Liptál