Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Slovensko, Kežmarok - festival řemesel a kultury EĽRO 2018

Datum: 06.07.2018 - 08.07.2018
Skupina: Senioři, Rokytenka, CM Omladinka
Koordinator: A. Čalová, M. Jakubová


Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultury Európske ľudové remeslo EĽRO 2018

Jsme očekáváni na EĽRO v Kežmarku ve dnech 6. - 8.7.2018. Je to velký festival a je potřebné připravit program o délce cca 55 min. Viz stránky http://elro.kezmarok.sk/fotogaleria/ http://elro.kezmarok.sk/fotogaleria/.

Příjezd do Kežmarku v pátok 6.7.2018 před obědem ve 13.00 hod. začíná krátký průvod  a zahájení festivalu s dobýváním městských bran. Závěr festivalu je v neděli po oběde. cca v 15.00 hod. 

Organizátoři hradí stravu a ubytování. Náklady na cestovné si soubor hradí sám.