Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
25. Dětské folklorní dny

Datum: 08.06.2012 - 10.06.2012
Skupina: Malůšata, Malá Lipta
Koordinator: Mgr. Andrea Čalová