Tančíme a zpíváme už od roku 1930.
Akce
Vsetín - Diakonie, Domov Harmonie Ohrada

Datum: 02.04.2019
Skupina: Senioři
Koordinator: J. Mojžíšová, L. Michálek